PromoteGram

promotegramWe love to share

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

1. DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor utilizatorilor PROMOTEGRAM și partenerii săi, prin intermediul site-ului www.promotegram.com și pot fi modificate oricând de către PROMOTEGRAM fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

UTILIZATOR – persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică ce se înregistreazã în site pentru a promova produse partenere PROMOTEGRAM.

BRAND – persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică ce se înregistreazã în site pentru a promova produse prin intermediul site-ului PROMOTEGRAM.

ȘI

SITE – PROMOTEGRAM, cu denumirea comercială SC XTRM IDEAS SRL, având sediul social în Strada Semilunei nr 6, corp A,parter ,sector 2 București România, CUI 41276098, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7997/18.06.2019.

Servicii – orice serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Campanii, care urmează a fi furnizate de către PROMOTEGRAM utilizatorilor.

Campanie – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Brand și Utilizator, prin care Utilizatorul este de acord să livreze Serviciile iar Brand-ul este de acord să primească aceste Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o campanie plasatã de către Brand cãtre PROMOTEGRAM și livratã cãtre Utilizator.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.promotegram.com și subdomeniile acestuia.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei campanii electronice pe site-ul www.promotegram.com, atât Utilizatorul, cât și Brand-ul sunt de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care PROMOTEGRAM își derulează operațiunile. Campania va fi compusă din următoarele documente electronice: Brief-ul campaniei (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare, text, imagine și video) și condițiile sale specific, inclusiv target-ul demografic al audienței, ca referințã. Bugetul campaniei (necesar stabilirii criteriilor campaniei)

TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizatorii pot înregistra un cont de utilizator dedicat, denumit generic 'Cont promoter' pe site-ul PROMOTEGRAM după plata taxei de înregistrare de 25 USD prin intermediul sistemelor de procesare a plăților afișate în procesul de înregistrare. PROMOTEGRAM își rezervă dreptul de a modifica taxa de înregistrare la discreția sa, modificarea acesteia producând efecte numai pentru înregistrarea utilizatorilor noi. Accesul la modulul site-ului 'MyOffers' va fi acordat după ce utilizatorul finalizează procesul de plată și completează toate informațiile profilului din contului său.

Dacă Brand-ul confirmă campania, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor campaniei. Acceptarea campaniei de către Utilizator se consideră finalizată atunci când Utilizator accesează campania prin modulul 'MyOffers'

Confirmarea comisionului datorat Utilizatorului în modului “MyEarnings” se finalizeazã cu o confirmare electronică (e-mail) din partea PROMOTEGRAM către Utilizator, ulterior verificãrii promovării campaniei, fără a necesita o confirmare de primire din partea Brand-ului. Utilizatorul nu consideră în nici un moment o campanie neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea participării în campanie se face electronic (e-mail). Comisioanele campaniilor din modulului “MyOffers” sunt valabile pânã la data expirãrii campaniei. Termenii și condițiile generale de promovare vor sta la baza contractului astfel încheiat.


3. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

• Utilizatorul va utiliza resursele proprii (conturile Social Media) în campanie și va livra postãrile conform cerințelor și specificațiilor Brand-ului stipulate în Campanie;

• Informațiile prezentate pe conturile sociale ale Utilizatorului, corespunzător campaniei promovate, au caracter promoțional și nu pot fi modificate de către Utilizator, fără o anunțare prealabilă a PROMOTEGRAM. Descrierile produselor nu pot fi incomplete, utilizatorul va face eforturi în a prezența informațiile nealterate, conform informațiilor existente în descrierea campaniei.

• Să respecte regulamentul intern, accesibil pe site-ul PROMOTEGRAM, care este parte integrantă A TERMENILOR GENERALI SI A CONDITIILOR PREZENTE.


4. OBLIGAȚIILE BRANDULUI

- să respecte procesul de predare/primire pentru briefing-ul campaniei;

- să verifice și sã transmită în timp util modificări ale campaniei înainte de distribuirea și activarea campaniei către utilizatorii parteneri, denumiți generic 'utilizatori promoteri'

- să urmărească și să comunice feedback-ul campaniei și să raporteze în timp util reprezentanților PROMOTEGRAM orice speță a campaniei în derulare.

- să nu contacteze direct utilizatorii promoționali în afara site-ului PROMOTEGRAM pentru a iniția o colaborare directă.

Observație: PROMOTEGRAM își rezervă dreptul de a acționa în judecată BRAND dacă există dovezi relevante cã inițiativa comunicãrii a pornit de la acesta sau reprezentanții acestuia.

- să respecte REGULAMENTUL INTERN, accesibil pe site-ul PROMOTEGRAM, care este parte integrantă A TERMENILOR GENERALI SI A CONDITIILOR PREZENTE.


5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ

Utilizatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Brand și/sau de la PROMOTEGRAM. Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea PROMOTEGRAM și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a PROMOTEGRAM, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de PROMOTEGRAM, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PROMOTEGRAM asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al PROMOTEGRAM.


6. DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin PROMOTEGRAM. Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al PROMOTEGRAM. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepțîi: (i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursă: nume site – link către conținutul site-ului). (îi) sunt permise link-urile către site-ul www.promotegram.com , iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea PROMOTEGRAM – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețîn asupra/în legătură cu site-ul www.promotegram.com . PROMOTEGRAM își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa contact@PROMOTEGRAM.com, cu specificația 'În atenția Administratorilor PROMOTEGRAM'.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea PROMOTEGRAM, ci numai răspunderea persoanelor respective. PROMOTEGRAM poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără că această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă. PROMOTEGRAM nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.


7.LIMITAREA RÃSPUNDERII ADMINISTRATORULUI SITE-ULUI

PROMOTEGRAM nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, PROMOTEGRAM va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, PROMOTEGRAM va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate. Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului. Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate că fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail contact@promotegram.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că PROMOTEGRAM nu garantează:

• că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;

• că informațiile introduse de Utilizatorii site-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;

• că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor și Brandurilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora, Utilizatorii și Brandurile își asumă întreaga responsabilitate.

• pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului, utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere.

• că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori -- față de acest aspect, PROMOTEGRAM nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii și Brandurile le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor)

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că PROMOTEGRAM nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori.

Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că PROMOTEGRAM este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere PROMOTEGRAM pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, PROMOTEGRAM și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al PROMOTEGRAM, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure PROMOTEGRAM și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

PROMOTEGRAM nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.promotegram.com, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.


8. ABONAREA UTILIZATORILOR LA NEWSLETTERE ȘI ALERTE

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poștă electronică, existând posibilitatea că Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mailul introdus explicit la abonare. Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului. De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/” Log off” în pagina vizitată.


9. FACTURARE ȘI PLÃȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în descrierea fiecãrei Campanii. PROMOTEGRAM va emite către Utilizator o factură electronicã pentru serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente plãții comisioanelor datorate, utilizatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei campanii existente în Cont. Prin accesarea campaniei, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.


10. RESPONSABILITÃȚI

• Utilizatorul se obligă să promoveze campaniile accesate conform specificatiilor prezente in descrierea campaniei, literal.

• Utilizatorul se eliberează de riscurile și responsabilitățîle asociate cu prestarea serviciilor în 30 de zile de la data prestarii serviciului, conform Regulamentului Intern al PROMOTEGRAM.

Utilizatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Brandul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Utilizator a oricărei din obligațiile sale conform campaniei și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și /sau serviciilor promovate după livrare. Utilizatorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea campaniei nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

• Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor/serviciilor promovate.

• În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, atât Utilizatorul, cât și PROMOTEGRAM nu vor fi responsabili pentru daune de orice fel.

• Utilizatorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

• Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.


11. LIVRAREA SERVICIILOR

Livrarea campaniilor nu este gratuită și se face prin comision acordat Utilizatorilor, conform specificatiilor existente in cadrul fiecarei campanii, cum este descrisă în secțiunea 'MyOffers'. Brandurile pot înregistra un cont dedicat de Companie/Brand în cadrul site-ului PROMOTEGRAM, fărã taxã de înscriere. Accessul la serviciile de promovare și listare a campaniilor de promovare a produselor și serviciilor propria, va fi posibilă doar după completarea acordului de promovare PROMOTEGRAM și încărcarea soldului minim afferent promovării campaniei/campaniilor. Serviciile PROMOTEGRAM sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ceea ce face ca durata de producție și livrare să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua primirii comenzii din partea Brand-ului si procesării comenzii. Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 10:00-18:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 10:00-18:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.


12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”). Detaliile referitoare la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în secțiunea Privacy Policy, link: www.promotegram.com/privacy, parte integrată a termenilor și condițiilor generale aplicabile tuturor utilizatorilor și partenerilor PROMOTEGRAM.


13. FORȚÃ MAJORÃ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


14. LEGEA APLICABILÃ

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între PROMOTEGRAM și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.


15. ÎNCHEIEREA CONTULUI

Sunteți de acord că PROMOTEGRAM poate, din orice motiv, la discreția sa și fără notificare, să vă desființeze contul și să elimine din serviciu orice Conținut de utilizator (așa cum este definit mai jos) asociat contului dvs. Motivele unei astfel de denunțări pot include (i) perioade prelungite de inactivitate, (ii) încălcarea scrisorii sau a spiritului acestor Termeni, (iii) comportament fraudulos, hărțuitor sau abuziv, sau (iv) comportament dăunător altor utilizatori, Brandurile, părțile terțe sau interesele de afaceri ale PROMOTEGRAM. Dacă PROMOTEGRAM consideră că, la propria sa discreție, a avut loc o încălcare a acestor Termeni sau a oricărui comportament ilegal sau necorespunzător, este posibil să luăm orice altă acțiune corectivă pe care o considerăm potrivită. Ne rezervăm dreptul de a investiga presupusele încălcări ale acestor Termeni sau de comportamentul ilegal și necorespunzător al Serviciului. Vom coopera pe deplin cu orice autoritate de aplicare a legii sau cu o hotărâre judecătorească care ne va solicita sau ne va îndruma să dezvăluim identitatea sau comportamentul oricărei persoane despre care se crede că a încălcat acești Termeni sau că a fost implicată într-un comportament ilegal asupra Serviciului. Puteți solicita rezilierea contului dvs. PROMOTEGRAM în orice moment și pentru orice motiv prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@promotegram.com Orice suspendare, reziliere sau anulare nu va afecta obligațiile dvs. față de PROMOTEGRAM și licențiatorii săi în conformitate cu acești Termeni (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea, despăgubirea și limitarea răspunderii), care prin sensul și contextul lor sunt destinate să supraviețuiască unei astfel de suspendări , sau anulare.


16. Modificarea termenilor și condițiilor

PROMOTEGRAM are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.